FAQ - najczęściej zadawane pytania


Czy pracownicy administracyjni jednostek naukowych bądź podmiotów działających na rzecz nauki spełniają kryteria do udziału w projekcie "Menadżer projektów badawczych"?

Nie, projekt "Menadżer projektów badawczych" jest skierowany do pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej bądź podmiocie działającym na rzecz nauki.

 

Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.  O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje ocena formalna, a następnie merytoryczna.

 

Czy szkolenia są bezpłatne?

Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działania 4.2 PO KL" jest całkowicie bezpłatny.

 

Czy jeżeli nie spełniam kryteriów umożliwiających udział w projekcie "Menadżer projektów badawczych", czy mogę uczestniczyć w zajęciach odpłatnie?

Nie. Projekt " Menadżer projektów badawczych " oferuje Uczestnikom bezpłatny udział w szkoleniach i nie przewiduje możliwości odpłatnego udziału w szkoleniach dla osób, które nie spełniają kryteriów umożliwiających udział w projekcie.

 

Czy doktoranci spełniają warunki uczestnictwa w projekcie "Menadżer projektów badawczych"?

Tak, ale tylko wtedy, gdy są jednocześnie pracownikami jednostek naukowych bądź podmiotów działających na rzecz nauki.

 

Czy kwalifikuję się do udziału w projekcie w sytuacji, gdy jestem zatrudniony/a w jednostce naukowej na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Nie, projekt "Menadżer projektów badawczych" skierowany jest do pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej bądź w podmiocie działającym na rzecz nauki na umowę o pracę (Art. 2 Kodeksu Pracy).

 

Czy mogę brać udział w warsztatach jako wolny słuchacz?

Nie, projekt "Menadżer projektów badawczych" nie przewiduje udziału wolnych słuchaczy podczas szkoleń.

 

 

 

Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska