Zapraszamy do udziału w nowych projektach skierowanych do środowiska akademickiego

www.innowacyjnefirmy.vizja.pl

www.kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl

 

 

 

Handout opracowany przez p. Marcina Postawkę dostępny w plikach do pobrania.

 

 

Najświeższa informacja - jeden z Uczestników projektu „Menadżer projektów badawczych" Pan Marcin Rosiński - został zakwalifikowany do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators - Science - Management - Commercialization.

Gratulujemy i czekamy na informacje o sukcesach innych Uczestników.

 PROJEKT "MENADŻER PROJEKTÓW BADAWCZYCH" DOBIEGŁ KOŃCA.

Dziękujemy wszystkim za współtworzenie tego przedsięwzięcia, za zaangażowanie oraz dzielenie się własnym doświadczeniem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE.

 W dniach 16-17 kwietnia odbył się IV moduł szkoleniowy pt. "Nauka dla biznesu" oraz "Współpraca z biznesem". Było to ostatnie spotkanie w ramach projektu "Menadżer projektów badawczych", w którym uczestniczyło 50 przedstawicieli jednostek naukowych z obszaru całej Polski.

 

W dniach 26-27 marca br. zrealizowany został III Moduł szkoleniowy pt. "Finanse dla innowacji".

 


W dniach 18-20 lutego br. zrealizowany został II Moduł szkoleniowy pt. "Nowoczesne zarządzenie projektami badawczymi według metodyki PRINCE2". Dziękujemy bardzo za przybycie oraz gratulujemy imponującego wyniku.

 W dniach 22-23 stycznia 2011 r. odbył się I Moduł szkoleniowy pt. "Kompetencje menadżerskie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi" w Jabłonnie k/Warszawy.Udział w projekcie jest równoznaczny z uczestnictwem we wszystkich modułach szkoleniowych w okresie styczeń - kwiecień 2011.

Nie ma możliwości uczestniczenia tyko w wybranych szkoleniach.

 

Projekt pt. „Menadżer projektów badawczych" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Działania 4.2. „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym", Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Założenia Projektu są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia nowoczesna gospodarka, gdzie powiązania sektora badań i rozwoju ze światem biznesu są coraz istotniejsze. Stałe podnoszenie kompetencji sektora B+R i stwarzanie warunków sprzyjających wzmocnieniu współpracy sfery naukowo-badawczej z przedsiębiorstwami owocuje wprowadzaniem innowacji w dziedzinie technologii, usług i nowych produktów. Budowanie relacji pomiędzy biznesem i nauką w dużym stopniu zależy od poziomu przygotowania obydwu stron. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności pracowników oraz pracowniczek naukowych sektora B+R w zakresie komercjalizacji badań naukowych oraz współpracy z biznesem. W programie warsztaty prowadzone przez doświadczonych specjalistów:

 

1.   „Kompetencje menadżerskie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi" - szkolenie wyjazdowe w ośrodku szkoleniowym k/Warszawy,   16 godzin (I 2011)

 

2.   „Nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi według metodyki „Prince2"  - prowadzone przez doświadczoną akredytowaną firmę szkoleniową, możliwość uzyskania certyfikatu „Prince2 Foundation", 24 godziny (II 2011)

 

3.   „Finanse dla innowacji" - źródła finansowania projektów badawczych w ramach m.in. 7 Programu Ramowego UE, programów rządowych tj. Kreator Innowacyjności, 12 godzin (III 2011)

 

4.   „Nauka dla biznesu" oraz „Współpraca z biznesem" - ABC własności intelektualnej, konstruowanie umowy współpracy nauka - biznes, 12 godzin (IV 2011)

 

Więcej szczegółów -> SZKOLENIA

Terminy szkoleń -> HARMONOGRAM

 

SPRZYJAMY KOBIETOM NAUKI

Zwracamy uwagę na potrzebę wspierania rozwoju kobiet pracujących w sektorze nauki, dlatego zachęcamy badaczki do uczestnictwa w Projekcie.

 


 


OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE JEST BEZPŁATNE

Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska