Menadżer projektów badawczych

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do pracowników i pracowniczek jednostek naukowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki. Szkolenia, prowadzone w 13-14 osobowych grupach, odbywać się będą w weekendy raz w miesiącu w okresie styczeń - kwiecień 2011 r..  Każdy Uczestnik/czka weźmie udział we wszystkich czterech weekendowych spotkaniach (łącznie 64 godziny) obejmujących 4 moduły tematyczne:

 

1. Moduł I „Kompetencje menadżerskie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowym", - 2 dni, łącznie 16 godzin.

 

Szkolenie wyjazdowe w ośrodku szkoleniowym k/Warszawy. Wszystkim Uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dojazd do ośrodka, nocleg oraz wyżywienie. Warsztaty prowadzone metodą outdoorową (gry symulacyjne, case study, gry terenowe) będą miały na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych, tj.: komunikacja werbalna/niewerbalna w kontekście współpracy z przedsiębiorcami, współpraca w zespole, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo. Wszystkie zajęcia będą obejmowały również tematykę związaną z aktywnością zawodową kobiet.


Agenda Modułu I "Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami badawczo rozwojowymi"

Dzień I

9.00

Zbiórka pod Pałacem Kultury i Nauki, wyjazd autokarem do Pałacu w Jabłonnej    PAN (Pałac w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie)

10.00

Przyjazd na miejsce, rozlokowanie w pokojach

11.00

Oficjalne rozpoczęcie warsztatu w Sali Balowej

 

Moduł I - Integracja Uczestników i Uczestniczek. Warsztat "Kobieta sukcesu"

13.00 - 14.00

Obiad

 

Moduł 2 - Kompetencje komunikacyjne w pracy zespołowej - negocjacje, komunikacja werbalna i niewerbalna.

16.30 - 16.45

Przerwa kawowa

 

Moduł 3 - Praca w zespołach projektowych - komunikacja w kontekście współpracy w grupie, zarządzania zespołem, przywództwa.

18.45-19.45

Kolacja

 

Uroczysta gala - prezentacja efektów pracy zespołowej

 

Dalsza integracja Uczestników i Uczestniczek

 

Dzień II

 

7.30 - 8.30

Śniadanie

 

Moduł 4 - Praca zespołowa: omówienie doświadczeń z poprzedniego dnia

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

 

Moduł 5 - Zarządzanie zespołem projektowym, style przywódcze

13.00 - 14.00

Obiad

 

Moduł 6 - Budowanie relacji biznesowych, networking, rozwiązywanie konfliktów

 

15.30 - 15.45

Przerwa kawowa

 

Moduł 7 - Podsumowanie i zamknięcie warsztatu

17.30

Odjazd z Pałacu w Jabłonnej

 

 

 

2. Moduł II „Nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi według metodyki „Prince 2" - 18, 19, 20 lutego 2011, łącznie 24 godziny.

 

Zajęcia prowadzone przez akredytowaną doświadczoną firmę szkoleniową CRM - Centrum Rozwiązań Menadżerskich.  Metodyka "Prince2" obecnie stosowana jest zarówno przez wielkie światowe korporacje, jak i małe firmy usługowe. W ramach modułu, po szkoleniach każdy/a Uczestnik/czka będzie mógł/mogła przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat Prince 2 Foundation.

Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy w Hotelu Gromada. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewnimy obiad i przerwy kawowe. Osoby spoza Warszawy będą miały zapewniony nocleg w hotelu.

 

Agenda Modułu II "Nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi według metodyki "PRINCE2"

 

18 lutego 2011 r.

09.30-10.00

Przerwa kawowa z bufetem kanapkowym w salach szkoleniowych

10.00-11.30

Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia

 

Ćwiczenie nr 1 - Krytyczne czynniki sukcesu

 

Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?

 

Czym jest a czym nie jest PRINCE2?

 

Omówienie struktury metodyki

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-14.00               

Pryncypia

 

Proces Przygotowanie Projektu (PP)

 

- Zlecenie Przygotowania Projektu

 

- Założenia Projektu

14.00-15.00

Obiad w głównej restauracji na poziomie -1

 

Proces Przygotowanie Projektu (PP) cd.

 

- Formuła Realizacji Projektu

 

- Plan Etapu Inicjowania

 

Ćwiczenie nr 2A - Procesy: Przygotowanie Projektu

16.30-16.45

Przerwa kawowa

16.45-18.00                

Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2

 

Ćwiczenie nr 3 - Organizacja

16.45-18.00

Zamknięcie części formalnej - Przegląd dnia;

18.00-20.00                

Kolacja w głównej restauracji na poziomie -1

 

Wieczorna praca indywidualna

 

Dodatkowe ćwiczenia 

 

Ogólny przegląd i indywidualny test

 

19 lutego 2011 r.

 

06.30 - 09.00

Śniadanie dla os. korzystających z noclegu w głównej restauracji na poziomie -1

09.00 - 10.30

Kawa i herbata na powitanie; Przegląd dnia 1 i omówienie dnia 2

 

Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)

 

Ćwiczenie nr 2B - Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem

 

Proces Inicjowanie Projektu (IP)

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

 

Proces Inicjowanie Projektu (IP) cd.

 

Ćwiczenie nr 2C - Procesy: Inicjowanie Projektu

 

Temat Uzasadnienie Biznesowe

13.00 - 14.00

Obiad w głównej restauracji na poziomie -1

14.00 - 15.30             

Temat Jakość

 

Temat Plany

 

Ćwiczenie nr 5 - Plany

 

Temat Ryzyko

 

Ćwiczenie nr 6 - Ryzyko

15.30 - 15.45

Przerwa kawowa

15.45 - 17.00             

Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)

 

Ćwiczenie nr 2D - Procesy: Zarządzanie Końcem Etapu

 

Temat Postępy

 

Proces Sterowanie Etapem (SE)

 

Ćwiczenie nr 2E - Procesy: Sterowanie Etapem

 

Zamknięcie części formalnej - Przegląd dnia

18.00 - 20.00              

Kolacja w głównej restauracji na poziomie -1

 

Wieczorna praca indywidualna

 

Dodatkowe ćwiczenia

 

Ogólny przegląd i indywidualny test

 

20 lutego 2011 r.

 

06.30 - 08.00

Śniadanie dla os. korzystających z noclegu w głównej restauracji na poziomie -1

08.00 - 9.30

Kawa i herbata na powitanie; Przegląd dnia 2 i omówienie dnia 3

 

Temat Zmiana

 

Ćwiczenia nr 7A i 7B - Zmiana

 

Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)

09.30 - 09.45

Przerwa kawowa

 

Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP) cd.

 

Ćwiczenie nr 2F - Procesy: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

 

Proces Zamykanie Projektu (ZP)

12.00 - 13.00

Obiad

13.00 - 14.15             

Proces Zamykanie Projektu (ZP) cd.

 

Ćwiczenie nr 2G - Procesy: Zamykanie Projektu

 

Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2

 

Adaptacja PRINCE2

 

Projekt a Program

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14.30 - 15.45             

Egzamin PRINCE2 Foundation*

15.45 - 16.00

Zakończenie szkolenia - Podsumowanie, ankiety, rozdanie świadectw

16.00 - 16.15              

Bufet kanapkowy w salach szkoleniowych.

 


3. Moduł III „Finanse dla innowacji" - 26 - 27 marca 2011 r., łącznie 12 godzin.

 

Podczas warsztatów Uczestnicy i Uczestniczki projektu poznają źródła finansowania projektów badawczych w ramach m.in. 7 Programu Ramowego UE, programów rządowych tj. Lider, IniTech i inne.

Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy w Hotelu Ibis Stare Miasto przy ul. Muranowskiej 2. Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu zapewnimy obiad i przerwy kawowe. Osoby spoza Warszawy będą miały zapewniony nocleg w hotelu.

 

Agenda Modułu III "Finanse dla innowacji"


Sobota, 26 marca 2011 r.

 

 

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

09.40 - 10.00

Rejestracja uczestników i uczestniczek. Kawa na powitanie

10.00 - 12.00

IniTech

Dr inż. Maria Antosik (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Projekty celowe (NOT)

PO IG Działanie 1.3 oraz 1.4

Dr inż. Aleksander Buczacki

Lider

Mgr Agnieszka  Sosińska  (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju )

12.00 - 12.20

Przerwa kawowa

12.20  - 14.20

Lider

Mgr Agnieszka  Sosińska  (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju )

IniTech

Dr inż. Maria Antosik

(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju )

Projekty celowe (NOT)

PO IG Działanie 1.3 oraz 1.4

Dr inż. Aleksander Buczacki

14.20 - 15.20

Przerwa obiadowa

15.20 - 17.20

Projekty celowe (NOT)

PO IG Działanie 1.3 oraz 1.4

Dr inż. Aleksander Buczacki

Lider

Mgr Agnieszka Sosińska

(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju )

IniTech

Dr inż. Maria Antosik (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju )


Niedziela, 27 marca 2011 r.

 

 

GRUPA I

GRUPA II

Warsztaty z wykorzystaniem metody case study - proszę o wcześniejsze zapisy na godziny

08.40 - 09.00

Rejestracja uczestników i uczestniczek. Kawa na powitanie

09.00 - 12.00

7 Program Ramowy

Dr Zygmunt Krasiński (KPK)

7 Program Ramowy

Dr S. Dalla Bella, prof. nadzw.

Konsultacje z zakresu projektów celowych NOT, projektów realizowanych w ramach PO IG

Dr inż. Aleksander Buczacki

12.00 - 13.00

Lunch

13.00  - 16.00

7 Program Ramowy

Dr S. Dalla Bella, prof. nadzw.

7 Program Ramowy

Dr Zygmunt Krasiński (KPK)

Konsultacje z zakresu INTERREG IVC, PO IG, PO KL

p. Marcin Postawka

 

16.00 - 16.20

Przerwa kawowa

 

EKSPERCI:

 

Dr inż. Maria Antosik

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN, gdzie uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Stypendystka Uniwersytetu Delaware w USA. Jako pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) zajmowała się informacją naukową jak też realizowała szereg zadań z zakresu współpracy międzynarodowej. Brała udział w projektach UNIDO i Phare SCI TECH II związanych z transferem technologii. W latach 2000-2004 Krajowy Administrator Naukowego Programu Stypendialnego NATO. W latach 2005-2008 była pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie realizowała projekt 6 PR UE „RIS MAZOVIA" (2005-2006 jako koordynator), w wyniku którego utworzona została Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza. Od roku 2008 pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczy w tworzeniu i prowadzeniu programów nakierowanych na badania stosowane. Koordynator przedsięwzięcia „IniTech".

 

Mgr Agnieszka Sosińska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, oraz programu Quantitative Finance w Institute for Advanced Studies, Wiedeń.  Ukończyła staż naukowy i zawodowy w Deutsche Bundesbank we Frankfurcie nad Menem. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pracuje od 2007 roku.

 

Dr inż. Aleksander Buczacki

Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze  doradztwa organizacyjnego dot. rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, w szczególności przygotowywanie i realizacja projektów badawczych dedykowanych dla przedsiębiorstw (krajowych i międzynarodowych) finansowanych ze środków publicznych i prywatnych. Aktywny udział w pracach w zakresie opracowywania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Obecnie adiunkt na Politechnice Warszawskiej (Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji).

 

Dr hab. Simone Dalla Bella, Prof. WSFiZ

Obecnie kierownik Katedry Psychologii Poznawczej i Laboratorium Psychologii i Neuropsychologii Muzyki (http://www.mpblab.vizja.pl) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz członek laboratorium międzynarodowego BRAMS (International Laboratory for Brain, Music and Sound Research; http://www.brams.org) w Montrealu (Kanada). Otrzymał doktorat w zakresie Neuropsychologii Poznawczej z Uniwersytetu Montrealskiego (w roku 2001) i jest znanym naukowcem na arenie międzynarodowej w zakresie psychologii i neuropsychogii. Dr Dalla Bella jest ewaluatorem projektów z European Science Foundation i także z Social Sciences and Humanities Research Council (Kanada), oraz recenzentem artykułow z wielu czasopism międzynarodowych (np. Brain, Cognition, Psychological Bulletin, Journal of Cognitive Neuroscience, etc.). Ma doświadczenia w realizacji do tej pory dwóch projektów europejskich i kilka projektów zagranicznych (z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych). Pierwszy jest projektem pod tytułem "Functional and neuronal underpinnings of synchronization to auditory stimuli" w ramach 6ego Programu Ramowego z Komisji Europejskiej (program IRG - International Reintegration Grants). Drugi jest projektem pod tytułem "Europe, BRain and MUSic. New perspectives in stimulating cognitive and sensory processes" w ramach 7ego Programu Ramowego z Komisji Europejskiej (program ITN - Marie Cueir Initial Training Networks).

 

Dr inż. Zygmunt Krasiński

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych
(z wyróżnieniem) i podjął pracę naukową jako adiunkt. Prowadził badania na Strathclyde University w Glasgow oraz Nihon University w Tokio, jako stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94). Autor/współautor ponad 20 publikacji w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Kilkakrotnie nagradzany, w tym za najlepszą prezentację naukową (Presentation Prize of the IEE of Japan - 1994) i nagrodami dla młodych naukowców (Young Scientist Award of URSI - 1990 i 1995). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Wieloletni członek Rady Nadzorczej DM BOŚ SA. Ukończył program podnoszenia kwalifikacji w Warszawskim Instytucie Bankowości oraz wiele kursów i szkoleń w dziedzinie zarządzania i finansów. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Odpowiada za finanse, innowacje, współpracę międzynarodową i zarządzanie projektami badawczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów w ramach 5, 6 i 7. Programu Ramowego. Osobiście koordynował projekty w ramach 6. Programu Ramowego i aktywnie uczestniczy w projektach 7. Programu Ramowego. Autor/współautor kilkunastu publikacji w temacie zarządzania projektami badawczymi, w szczególności w obszarze roli wsparcia instytucjonalnego i menadżera badań w instytucjach badawczych. Był inicjatorem cyklu pionierskich szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R (2004-2005) i aktywnie szerzy tę tematykę jako członek SPMP (Stowarzyszenie Project Management Polska). Ekspert MNiSW w Komisji Europejskiej (Komitet Programowy 7. Programu Ramowego „Współpraca Międzynarodowa" i grupa robocza RSFF/ Risk-Sharing Finance Facility). Jest założycielem i wieloletnim Członkiem Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) oraz członkiem EARMA (European Association of Research Managers and Administrators), gdzie aktywnie uczestniczy w pracach ERA-Working Group. Członek amerykańskiego stowarzyszenia NCURA (National Council of University Research Administrators) oraz IPMA (International Project Management Association).

 

Marcin Postawka

Wieloletni pracownik sektora publicznego odpowiedzialny za opracowanie, nadzór nad programami oraz działaniami na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. Ekspert w dziedzinie funduszy pomocowych, odpowiadał za przygotowanie i koordynację programów PHARE, SPO WKP, jak również nowego okresu programowania na lata 2007 - 2013. W trakcie swojej  praktyki zawodowej zajmował się działaniami związanymi z przygotowaniem, realizacją (obejmującą w szczególności proces kontraktowania i wdrażania) programów pomocowych nadzorowanych przez PARP.

Od grudnia 2006 r., pracownik jednej z najważniejszej w kraju jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialny za koordynację prac związanych z budową regionalnego systemu innowacyjności poprzez realizację założeń Regionalnej Strategii Innowacji oraz Strategii e- Rozwoju za pomocą wykorzystania dostępnych mechanizmów finansowania działań na rzecz wdrażania obu w/w strategii, tj.: PO KL, PO IG, programów UE  - 7 PR, Interreg IV, Program dla Europy Środkowej, itd.).  
Teoretyk i praktyk odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych cechujących się wysokim poziomem innowacyjności. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji.

 4. Moduł IV - 16 - 17 kwietnia 2011 r., łącznie 12 godzin.

 

„Nauka dla biznesu" - Warsztat będzie obejmował następujące tematy: komercjalizacja badań naukowych, ABC własności intelektualnej, prawo patentowe, wycena wartości opracowań. Uczestnicy/czki zapoznają się również z dobrymi praktykami wykorzystania własności intelektualnej (krajowe i zagraniczne).

Współpraca z biznesem" - Warsztaty będą miały na celu przybliżenie zasad współpracy z parkami technologicznymi, inkubatorami, klastrami przemysłowymi. Uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób poszukiwać partnera biznesowego i konstruować umowy współpracy nauka-biznes oraz zgłębią temat rynkowych mechanizmów innowacji.

 

Agenda Modułu IV "Nauka dla biznesu" oraz "Współpraca z biznesem"

 

16 kwietnia 2011 r. sobota „Nauka dla biznesu"

 

 

 

GRUPA I (sala BLAKE)

 

Prowadzący:

Marcin Postawka

 

 

GRUPA II (sala GASTON)

 

Prowadzący:

Tomasz Skorupski

 

GRUPA III (sala TINTIN)

 

Prowadzący:

Aleksander Buczacki

10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników i uczestniczek.

10.30 - 11.30

Dr hab., prof. WSTI  Marek Cieciura

 (współpraca z biznesem,  sposoby poszukiwania partnera biznesowego)

11.30 - 11.50

Przerwa kawowa w holu

11.50 - 13.50

Komercjalizacja badań naukowych

13.50 - 14.20

Przerwa obiadowa w restauracji na parterze

14.20 - 16.20

ABC własności intelektualnej  prawo patentowe

16.20 - 16.40

Przerwa kawowa w holu

16.40 - 18.40

Wycena wartości opracowań; dobre praktyki wykorzystania własności intelektualnej (krajowe i zagraniczne)

 18.40 - 19.40

Kolacja dla wszystkich uczestników i uczestniczek

18.40 - 19.40

Doradztwo indywidualne z zakresu zagadnień poruszanych podczas zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kwietnia 2011 niedziela „Współpraca z biznesem"

 

 

GRUPA I (sala BLAKE)

 

Prowadzący:

Marcin Postawka

 

GRUPA II (sala GASTON)

 

Prowadzący:

Tomasz Skorupski

GRUPA III (sala TINTIN)

 

Prowadzący:

Aleksander Buczacki

08.40 - 09.00

Rejestracja uczestników i uczestniczek. Kawa na powitanie

09.00 - 11.00

Zasady współpracy z parkami technologicznymi, inkubatorami, klastrami przemysłowymi rynkowe mechanizmy innowacji

11.00 - 11.20

Przerwa kawowa w holu

11.20 - 13.20

Współpraca z biznesem

13.20 - 13.50

Przerwa obiadowa w restauracji na parterze

13.50 - 15.50

Konstruowanie umowy współpracy nauka-biznes

15.50 - 16.50

Doradztwo indywidualne z zakresu zagadnień poruszanych podczas zajęć

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska