HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

 

   1.    „Kompetencje menadżerskie w zarządzaniu projektami badawczo

          -rozwojowymi".

         22, 23 stycznia 2011 r. (sobota, niedziela - łącznie 16 godzin)

         Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom bezpłatny

         dojazd z Warszawy do ośrodka szkoleniowego k/Warszawy oraz nocleg

         i wyżywienie.

 

   2.    „Nowoczesne zarządzanie projektami badawczymi według

          metodyki „Prince2" - możliwość uzyskania certyfikatu.

          18, 19, 20 lutego 2011 r. (piątek, sobota, niedziela - łącznie 24 godziny)

 

   3.    „Finanse dla innowacji" - źródła finansowania projektów badawczych w

          ramach m.in. 7 Programu Ramowego UE, programów rządowych.

          26, 27 marca 2011 r. (sobota, niedziela - łącznie 12 godzin)

       

   4.    „Nauka dla biznesu" oraz „Współpraca z biznesem" - ABC własności

          intelektualnej, konstruowanie umowy współpracy nauka - biznes.

          16, 17 kwietnia 2011 r. (sobota, niedziela - łącznie 12 godzin)


Kapitał ludzki Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Unia Europejska